Expanish Algemene Voorwaarden

1- Visums

Expanish kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor beslissingen genomen door ambassades of immigratiepolitie met betrekking tot inreisvisa of visumverlengingen. Visumadvies kan alleen worden gegeven door de betreffende ambassade of het consulaat. – Studenten moeten een geldige visumstatus behouden en hun cursus wordt beëindigd zonder een geldig toeristen- of studentenvisum. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om ervoor te zorgen dat de meest recente voorschriften / processen worden gevolgd. – Expanish kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen in de visumregeling die plaatsvinden nadat de boekingen zijn bevestigd in overeenstemming met de dan geldende voorschriften. – Er wordt een koerierkosten voor een visumdocument in rekening gebracht telkens wanneer documenten per koerier moeten worden verzonden (zie schoolprijslijsten). – Om visa-bevestigingsdocumenten voor studentenvisa uit te zenden voor Spanje, vraagt ​​Expanish de betaling van 100% van het programma. – Studenten die een visum / tijdelijke verblijfsvergunning nodig hebben, kunnen hun opleiding mogelijk niet verkorten vanwege de voorwaarden van hun visum / tijdelijke verblijfsvergunning.

2- Verzekering

Studenten moeten een adequate reis- / medische verzekering hebben. Expanish biedt een optionele verzekeringspolis aan die kan worden gekocht.

3- Klasse-informatie

De lessen vinden plaats van maandag tot vrijdag en zijn gepland in de ochtend en / of middag. – Expanish behoudt zich het recht voor om klaslokalen te gebruiken in alternatieve gebouwen van dezelfde standaard. – Langetermijnkortingen zijn van toepassing wanneer de weken worden geboekt en samen worden betaald. – Spaans in de stad – sommige activiteiten buiten het klaslokaal kunnen extra kosten met zich meebrengen. – Expanish kan naar eigen goeddunken de cursusstructuur en roosters wijzigen zonder kennisgeving. De student heeft recht op restitutie van collegegeld voor cursussen die Expanish niet kan geven.

4- Informatie over de accommodatie

Voor registratie die minder dan 2 weken voor de startdatum is ontvangen, kan Expanish de gevraagde accommodatieoptie niet garanderen. – Alle studenten die in niet-Expanish-accommodaties zijn gehuisvest, moeten zich houden aan alle regels en beleidsregels die door de aanbieder worden verstrekt, waaronder deposito’s, veiligheidsmaatregelen, gebruik van faciliteiten, gastbeleid, enz. – Studenten in huisvesting krijgen sleutels en, indien nodig verlies of diefstal zijn ze verantwoordelijk voor het vervangen en voor andere gerelateerde kosten. – Waar mogelijk zullen speciale dieetwensen worden ondergebracht. Beschikbaarheid en eventuele toepasselijke vergoedingen worden op verzoek bevestigd. – Studenten onder de 18 jaar die aan het begin van hun programma staan, kunnen alleen een optie voor accommodatie in een gastgezin boeken.

5- Wijzigingen in inschrijving

Expanish behoudt zich het recht voor om administratiekosten van 40 € / US $ 40 in rekening te brengen voor de cursus, vrijwilligersplaatsing of stageplaatsing en 100 € / US $ 100 voor de accommodatie telkens wanneer het programma wordt gewijzigd of uitgesteld nadat Expanish de eerste inschrijving heeft bevestigd ( € – Barcelona, ​​$ – Buenos Aires). Alle wijzigingen moeten schriftelijk worden aangebracht twee weken vóór de gevraagde wijziging of het uitstel. Dit omvat ook verzoeken om wijzigingen terwijl de student op school zit. Elk uitstel binnen twee weken na de startdatum wordt beschouwd als een annulering van het oorspronkelijke programma. – In gevallen waarin de student huisvestingsopdrachten binnen dezelfde optie wenst te veranderen, behoudt Expanish zich het recht voor om administratiekosten van 100 € / US $ 100 in rekening te brengen en de wijziging volgens beschikbaarheid uit te voeren (€ – Barcelona, ​​$ – Buenos Aires). – Wijzigingen tussen verschillende diensten (cursussen, accommodatie, vrijwilligersplaatsingen en andere diensten), zoals het vervangen van de ene service door een andere, zijn niet toegestaan ​​en worden beschouwd als een annulering.

6- Cursus annulering

Voor annuleringen die 14 dagen of langer voorafgaand aan de startdatum van het programma worden ontvangen, vergoedt Expanish volledig ontvangen vergoedingen, met uitzondering van niet-restitueerbare kosten (registratiekosten, koerierskosten). – Voor annuleringen die minder dan 14 dagen vóór de startdatum van het programma zijn ontvangen, worden annuleringskosten in rekening gebracht gelijk aan één week les- en inschrijvingsgeld. – Voor elke annulering ontvangen op of na de startdatum van de cursus, is er geen restitutie voor de cursus.

7- Cursus annulering met studenten Visa

Om studies aan de school af te gelasten of te beëindigen, moet de student het oorspronkelijke studiebewijsdocument retourneren, een ondertekend document sturen waarin de intentie om het programma te annuleren wordt bevestigd, een kopie van zijn paspoort en de officiële weigering van het visumdocument (voor annulering met officiële weigering van visum document). – Terugbetalingen met het officiële visum voor weigering van studenten of officiële document van annulering van voornemens om in het buitenland te studeren: als de annulering plaatsvindt met ten minste 15 dagen vóór de startdatum van het programma, retourneert de school de volledige waarde van de cursus minus 100 € een annuleringskosten. Als de annulering minder dan 15 dagen vóór de startdatum van het programma plaatsvindt, retourneert de school de volledige waarde van de cursus minus 25% van het totale bedrag dat is betaald als annuleringskosten. – Terugbetalingen zonder officiële visumweigering van studenten of officiële document van annulering van voornemens om in het buitenland te studeren: als de annulering plaatsvindt vóór de startdatum van het programma, zal de school de volledige waarde van de cursus terugbetalen minus 75% van het totale bedrag betaald als annuleringskosten. Als de annulering plaatsvindt op of na de startdatum van het programma, of de student nu naar Barcelona is of niet, is er geen restitutie van de programmakosten en kan het programma niet worden gewijzigd of overgedragen aan een andere persoon.

8- Gastgezin en gedeeld appartement met annulering van de host

Voor annuleringen die 14 dagen of langer voorafgaand aan de startdatum van het programma worden ontvangen, vergoedt Expanish volledig ontvangen vergoedingen. – Voor annuleringen die minder dan 14 dagen vóór de startdatum van het programma zijn ontvangen, wordt aan de student annuleringskosten in rekening gebracht die overeenkomen met één week woonruimte. – Voor annulering ontvangen op of na de incheckdatum, is er geen restitutie. Als een programma is gestart en een student 8 weken of langer een Homestay of een Gedeeld Appartement met Host heeft gereserveerd, kunnen ze Expanish 4 weken voorafgaand aan de datum van beëindiging schriftelijk op de hoogte stellen om restitutie van de resterende weken te ontvangen, anders een 4- de annuleringskosten van de week zijn van toepassing.

9- Studenten Gedeeld appartement Annulering

Voor annuleringen ontvang je 16 dagen of langer voor de startdatum van het programma. Expanish vergoedt de volledige kosten minus een annuleringsvergoeding van 1 week accommodatie. – Voor annuleringen ontvangen 15 dagen of minder tot de startdatum, zijn er geen terugbetalingen voor Student Shared Apartments.

10- Niet-exotische accommodatie

Expanish werkt met zelfstandige studentenresidenties, hostels, hotels en privé-appartementen, elk met hun eigen annuleringsbeleid. Expanish informeert de student over de reserveringsvoorwaarden bij het bevestigen van de boeking.

11- Stage en vrijwillige annulering

Voor elke annulering van stages, is er geen restitutie voor de stageplaatskosten. – Voor elke annulering van Vrijwilligerswerk geldt een annuleringstoeslag van US $ 250 (initiële kosten voor vrijwilligersplaatsing).

12- Annulering van de verzekering

Voor annuleringen die 14 dagen of langer voorafgaand aan de startdatum van het programma worden ontvangen, vergoedt Expanish volledig ontvangen vergoedingen, tenzij er een reis is begonnen of een claim is ingediend. – Voor annuleringen die minder dan 14 dagen voor aanvang van het programma zijn ontvangen, nadat de reis is begonnen of nadat een claim is ingediend, is er geen terugbetaling voor de verzekering.

13- Betalingen

Definitieve betalingen moeten volledig 14 dagen vóór aanvang van het programma zijn ontvangen. – Betalingsinstructies zijn bij de factuur gevoegd. – De betaler is verantwoordelijk voor alle bank- en transactiekosten.

14- Restituties

Eventuele terugbetalingen worden betaald aan de oorspronkelijke betaler. – De financiële kosten van de terugbetaling worden automatisch teruggestort op het terugbetaalde bedrag. – In het geval dat een terugbetaling verschuldigd is, zullen pro rata restituties wekelijks worden berekend.

15- Feestdagen

Expanish sluit voor feestdagen en de lesuren zullen niet volledig worden opgemaakt, zodat studenten rekening moeten houden met vakantie bij het boeken van hun programma. – Individuele lessen tijdens vakanties worden opnieuw gepland. Voor groepslessen biedt Expanish 2 extra uren les om tijdens weken met één vakantie te compenseren. – Weken met twee vakanties, Intensief Spaans 20 en Intensief Spaans 25 studenten ontvangen 6 extra uren les en Intensief Spaans 30 studenten ontvangen 2 uur een-op-een-lessen als compensatie. Cursusonderbrekingen Studenten kunnen een pauze van 1 week aanvragen voor elke 8 weken. Een opzeggingstermijn is vereist.

16- Niveau van Spaans

Als een student niet over het vereiste minimum Spaans beschikt om een ​​specifieke cursus te volgen, zoals bepaald door de Expanish-plaatsingstest, behoudt Expanish zich het recht voor om de student naar een cursus te verplaatsen die geschikt is voor hun niveau.

17- Materialen

Buenos Aires: Expanish heeft eigen studieboeken ontwikkeld die deel uitmaken van de kosten van de cursus. – Barcelona: studenten dienen bij aankomst een borg van 25 € te betalen voor lesmateriaal. Ze krijgen een leerboek ter beschikking dat vervolgens wordt uitgewisseld telkens wanneer ze van niveau veranderen. Na voltooiing van het programma wordt de aanbetaling teruggestort als het boek wordt teruggestuurd in dezelfde staat waarin het werd uitgegeven.

18- Reductie van lessen

Expanish behoudt zich het recht voor om het aantal lessen in een klas met minder dan 3 studenten te verminderen. Als er 2 studenten in een klas zitten, worden de lessen met 50% verminderd. Als er 1 student in een klas zit, worden de lessen met 60% verminderd.

19- Overdrachten

U dient 7 dagen voor aankomst uw vluchtgegevens door te geven, zodat Expanish een luchthaventransfer kan verzorgen. Er wordt geen restitutie verleend bij overschrijvingen als vluchtgegevens niet ten minste 7 dagen voor aankomst naar Expanish worden verzonden. – Details zijn inclusief luchthaven van aankomst, aankomsttijd, vluchtnummer, luchtvaartmaatschappij en vertrekpunt. – Bij vervoer van en naar de luchthaven is een maximale wachttijd van één uur vanaf de aankomst van de vlucht inbegrepen. In geval van vertraging worden studenten bij aankomst op de school een extra vergoeding in rekening gebracht. – Studenten onder de 18 jaar die aan het begin van hun programma beginnen, moeten vervoer van en naar de luchthaven boeken.

20- Toezicht

Noch Expanish noch haar accommodatieaanbieders bieden begeleiding voor elke student die deelneemt aan een programma voor volwassenen (vanaf 16 jaar). Studenten die jonger zijn dan 18 jaar oud zijn verplicht om voorafgaand aan hun aankomst een ouderlijke aansprakelijkheid en ontheffingsformulier in te vullen.

21- Overmacht

Expanish is niet aansprakelijk voor niet-nakoming van verplichtingen (en is daarom niet verplicht tot betaling van schadevergoeding) als de storing vergezeld gaat van een oorzaak die verder gaat dan de redelijke controle van Expanish; Expanish is evenmin verantwoordelijk voor kosten gemaakt door of namens de student als gevolg van een dergelijk geval. Dergelijke oorzaken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, vuur, overstroming, oorlog, oproer, embargo, stopzetting van georganiseerde arbeidskrachten, ongewoon ongunstige weersomstandigheden, daden van civiele of militaire autoriteiten, terreurdaden, daden van God, pandemieën enz.

22- Aansprakelijkheid

Expanish kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of letsel aan personen of eigendommen. Expanish is niet aansprakelijk in het geval dat een dienst die door Expanish wordt geleverd, onmogelijk wordt geleverd om welke reden of oorzaak buiten de macht van Expanish ligt.

23- Gedragscode & Uitwijzing

Verwacht wordt dat studenten minimaal 80% van de lessen bijwonen om elke week te kunnen doorgaan. Ze moeten de school op de hoogte brengen in geval van afwezigheid. Studenten dienen op een respectvolle manier op te treden ten opzichte van medestudenten, docenten, personeel en externe aanbieders, zoals accommodatiehosts en / of activiteitengidsen. Expanish behoudt zich het recht voor studenten naar eigen goeddunken uit het programma / accommodatie te verwijderen als zij studenten ziet die in strijd zijn met de basisgedragscode (verstrekt in het welkomstpakket op de eerste dag van de lessen) en er wordt geen restitutie verleend. Studenten moeten de volledige kosten van eventuele materiële schade betalen en worden geacht zich aan de wetten te houden en zich aan te passen aan de gebruiken van hun gastland en gastgezin (indien van toepassing).

24- Fotografie en filmen

Expanish kan promotiefoto’s en videobeelden van studenten maken. Als studenten niet willen deelnemen, respecteert Expanish hun wensen als Expanish op de hoogte is gesteld.

Agenten Expanish Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle studenten en agenten die studenten vertegenwoordigen.

Expanish Legal Information