Expanish Algemene Voorwaarden

1- Visum

Expanish kan inte hållas ansvariga för beslut fattade av ambassader eller polisen gällande inresevisum eller visumförlängningar. Råd gällande visum kan enbart ges av lämplig ambassad eller konsulat. – Studenter måste inneha en ett giltigt visum och deras kurs kommer att avslutas om man inte kan uppvisa giltigt turist- eller studentvisum. Det är den ansökandes ansvar att se till att de senaste reglerna och uppdateringarna följs. – Expanish kan inte hållas ansvariga för några visumförändringar som inträffar efter att bokningarna har bekräftats i enlighet med gällande bestämmelser. – En kuriravgift för visumdokument debiteras varje gång dokument måste skickas med kurir (se skolans prislista). – För att utfärda bekräftelse på kursbokningen för studentvisum till Spanien kräver Expanish att kursen betalats till 100 %. – Studenter som behöver visum / tillfälligt uppehållstillstånd kanske inte kan förkorta sin kurs på grund av villkoren för visum / tillfälligt uppehållstillstånd.

2- Försäkring

Studenter måste ha giltigt och tillräcklig rese-/sjukvårdsförsäkring. Expanish erbjuder en frivillig försäkring som kan köpas.

3- Lektionsinformation

Lektionerna hålls måndag till fredag och är schemalagda på för- och/eller eftermiddagen. – Expanish förbehåller sig rätten att använda klassrum i alternativa lokaler som håller samma standard. – Långtidsrabatter gäller när veckorna bokas och betalas tillsammans. – Spanska i staden – vissa aktiviteter utanför klassrummet kan medföra extra kostnad. – Expanish kan ändra kursstruktur och tidtabeller när de anser att det behövs. Studenten har rätt till återbetalning av studieavgifter för de kurser Expanish inte kan erbjuda.

4- Boendeinformation

För bokningar som mottagits mindre än 2 veckor före startdatum kan Expanish inte garantera önskat boendealternativ. – Alla studenter som bor i boenden som inte ägs av Expanish ska följa de regler som tillhandahålls av leverantörer, vilket kan inkludera depositioner, säkerhetsåtgärder, användning av lokaler, gästpolicies etc. Studenter i Expanish boenden kommer att få nycklar och i fall av förlust eller stöld är de ansvariga för att ersätta dem och täcka andra relaterade kostnader. – När det är möjligt kommer särskilda dietkrav att tillgodoses. Tillgänglighet och eventuella avgifter kommer kommer bekräftas på begäran. – Studenter under 18 år i början av sin vistelse kan bara boka värdfamilj.

5- Ändring av bokning

Expanish förbehåller sig resten att debitera en administrationsavgift på 40€/40$ för kurs, volontär- eller praktikplats och 100€/100$ för boendet varje gång en bokning förändras eller uppskjuten efter att Expanish har bekräftat den första registreringen (€ i Barcelona, $ i Buenos Aires). Eventuella ändringar bör göras skriftligen två veckor innan den begärda ändringen eller uppskjutningen. Detta inkluderar också förfrågningar om ändringar medan eleven är på skolan. Eventuell uppskjutning inom två veckor efter startdatumet kommer att betraktas som annullering av det ursprungliga programmet. – I de fall studenten vill byta uppdrag inom samma alternativ förbehåller sig Expanish rätten att ta ut en administrationsavgift på 100€/100$ och utföra ändringen enligt tillgänglighet (€ i Barcelona, $ i Buenos Aires). – Ändringar mellan olika tjänster (kurser, boende, volontärplatser eller andra tjänster), som i att byta en tjänst mot en annan, är inte tillåtna och kommer att betraktas som en avbokning.

6- Avbokad kurs

För avbokningar som erhållits 14 dagar eller mer före programmets startdatum, kommer Expanish att återbetala avgifter som erhållits i sin helhet, exklusive icke-återbetalningsbara avgifter (registreringsavgift, kuriravgifter). – För avbokningar som erhållits mindre än 14 dagar innan programmets startdatum debiteras studenten en avbokningsavgift motsvarande en veckas undervisnings- och registreringsavgift. – För eventuell avbokning som mottagits på eller efter kursens startdatum finns ingen återbetalning av kursen.

7- Avbokad kurs med studentvisum

För att avbryta eller avsluta studier på skolan måste studenten återlämna det ursprungliga intyget om studiedokument, skicka ett undertecknat dokument som bekräftar avsikten att avbryta programmet, en kopia av sitt pass och det officiella avslaget av visumdokumentet (för avbokning med anledning av avslag på visum). – Återbetalningar med avslagen visumansökan eller officiellt dokument som förklarar intentionen att avbryta utlandsstudierna: Om avbokningen görs mindre än 15 dagar innan kursen ska börja så kommer skolan återbetala hela kostnaden minus en avbokningsavgift på 100€. Om avbokningen görs mindre än 15 dagar innan kursen ska börja så kommer skolan återbetala hela kostnaden minus 25 % i avbokningsavgift. – Återbetalningar utan ett officiellt avslag på visumansökan eller liknande officiellt dokument: Om avbokningen görs före programmets startdatum, kommer skolan att återbetala kursens fulla värde minus 75% av det totala beloppet i avbokningsavgift. Om avbokningen görs på eller efter kursens startdatum, oavsett om studenten har anlänt till skolan eller inte, sker ingen återbetalning av kursavgiterna, och programmet kan inte ändras eller överföras till en annan person.

8- Avbokning av Värdfamilj och Delad lägenhet med värd

För avbokningar som erhållits 14 dagar eller mer innan kursens startdatum återbetalar Expanish avgifter som erhållits i sin helhet. – För avbokningar som erhållits mindre än 14 dagar innan kursens startdatum kommer studenten att debiteras en avbokningsavgift motsvarande en veckas bostad. – För avbokningar som mottagits på eller efter incheckningsdatumet återbetalas ingen. Om ett program har startat och en student har reserverat 8 veckor eller mer i en Värdfamilj eller Delad lägengehet med värd, kan de meddela Expanish skriftligen 4 veckor före avslutningsdatumet för att få återbetalning för de återstående veckorna, annars gäller en avbokningsavgift motsvarande 4 veckors boende.

9- Avbokning Delad studentlägenhet

För avbokningar som erhållits 16 dagar eller mer innan kursens startdatum återbetalar Expanish avgifter som erhållits i sin helhet med undantag för kostnaden motsvarande en (1) veckas boende. – För avbokningar som erhållits 15 dagar eller mindre innan kursens startdatum sker ingen återbetalning.

10- Boende som inte tillhör Expanish

Expanish samarbetar med fristående studentresidens, vandrarhem, hotell och privata uthyrningsföretag, var och en med egna bokningsvillkor gällande avbokningar. Expanish kommer att informera vad som gäller för respektive bokning när den bekräftas.

11- Avbokning Praktik- och volontärplats

Vid avbokning av praktikplats sker ingen återbetalning av placeringsavgiften. – Vid avbokning av Volontärplats tar Expanish ut en avbokningsavgift på 250$ (motsvarande placeringsavgiften).

12- Avbokning försäkring

För avbokningar av försäkring 14 dagar eller mer innan kursens startdatum återbetalar Expanish hela kostnaden, så länge inte resan redan påbörjat eller ett utstående försäkringsärende finns registrerat. – För avbokningar mindre än 14 dagar innan kursens startdatum, efter att resan har påbörjats eller med ett registrerat försäkringsärende återbetalas ingen del av kostnaden.

13- Betalning

Fullständig betalning måste vara Expanish tillhanda senast 14 dagar innan kursens startdatum. – Betalningsinstruktionerna bifogas med fakturan. – Betalaren är ansvarig för alla eventuella bankavgifter.

14- Återbetalningar

Återbetalningar betalas endast ut till den som ursprungligen betalat. – Kostnaden för återbetalningen kommer att dras av summan som ska återbetalas. – I de fall en återbetalning ska ske kommer återbetalningarna att beräknas varje vecka.

15- Helgdagar och röda dagar

Expanish stänger för röda dagar och eventuella lektionstimmar kommer inte att tas igen så studenten bör ha det i åtanke när bokningen görs. – Privatlektioner under helgdagar kommer att bokas om. Gällande grupplektioner kommer Expanish att erbjuda två extra timmars undervisning för att kompensera under de veckor som innehåller en röd dag. – För veckor med två röda dagar kommer Intensiv spanska 20 och Intensiv spanska 25-studenter att få sex extra timmar gruppundervisning och Intensiv spanska 30 kommer att få två timmar privatundervisning som kompensation. – Lov: Studenter kan be om en (1) veckas ledighet för varje åtta veckors kurs. En veckas varsel krävs.

16- Spanskanivå

Om en student inte har den spanskanivån som krävs för att deltaga på en specifik kurs, enligt Expanish diagnostiserande språktest, har Expanish rätt att flytta studenten till en kurs som passar deras nivå.

17- Kursmaterial

Buenos Aires: Expanish utvecklade sin egna textbok som är inkluderat i kostnaden för kursen. – Barcelona: Studenter betalar 25€ kontant deposition vid kursstart för kursmaterialet. De kommer sedan bli tilldelade en textbok som sedan byts ut varje gång man byter språknivå. Vid avslutad kurs återbetalas depositionen om boken återlämnas i samma skick.

18- Reducering av antal lektioner

Expanish reserverar sig rätten att minska antalet lektioner i en grupp som består av mindre än tre studenter. Om det är två studenter i en grupp kommer lektionantalet minska med 50 %. Om det är en (1) student i klassen kommer antalet lektioner att minska med 60 %.

19- Transfer

Flyguppgifter måste skickas 7 dagar innan ankomst för att Expanish ska kunna leverera transfer från flygplatsen. Ingen återbetalning av transferkostnaden sker om flygdetaljerna inte skickats till Expanish senast 7 dagar innan ankomstdagen. – Detaljerna inkludera flygplats, ankomsttid, flightnummer, flygbolag och avreseort. – Flygtransferavgiften inkluderar en maximal vänttid på en (1) timme från och med flygets ankomsttid. Vid förseningar debiteras eleverna en extra avgift vid ankomst till skolan. – För studenter som är under 18 år vid starten av sin kurs är flygtransfer obligatoriskt.

20- Övervakning

Varken Expanish eller deras boendeleverantörer tillhandahåller övervakning för studenter som deltar på ett vuxenprogram (16+ år). För studenter under 18 år krävs att målsman signerar formuläret gällande föräldraansvar och undantag före ankomst.

21- Force Majeure

Expanish ansvarar inte för någon underlåtenhet att uppfylla skyldigheterna (och ska därför inte vara skyldiga att betala kompensation) om misslyckandes beror på någon orsak utanför Expanish rimliga kontroll; Expanish ska inte heller ansvara för kostnader som uppstått för studenterna på grund av något sådant fall. Sådana orsaker ska omfatta men är inte begränsade till brand, översvämning, krig, uppror, embargo, organiserat arbetsstopp, ovanligt ogynnsamma väderförhållanden, civila eller militära myndigheters handlingar, terrorhandlingar, gudshandlingar, pandemier etc.

22- Ansvar

Expanish kommer inte att hållas ansvarigt för förlust, skada eller personskada. Expanish kommer inte att hållas ansvarigt i händelse av att någon tjänst som avtalats levereras av Expanish blir omöjlig att tillhandahålla av någon anledning eller av någon orsak utanför Expanish kontroll.

23- Uppförandekod & Relegering

Studenter förväntas deltaga på minst 80 % av lektionerna varje vecka för att få fortsätta med sin kurs. De ska alltid meddela sin frånvaro. Studenter ska agera på ett respektfullt sätt mot sina skolkamrater, lärare, personal och tredje part så som boendevärdar och/eller aktivitetsledare. Expanish reserverar sig rätten att stänga av eller relegera studenter från skolan/boendet då det anses vara befogat eller då studenter bryter mot skolans uppförandekod (som samtliga studenter får i välkomstpaketet under första skoldagen) och ingen återbetalning kommer att ske. Studenter måste betala hela kostnaden för skador på egendom och förväntas följa lagarna och anpassa sig till de lagar och regler som gäller i värdlandet och värdfamiljen (om tillämpligt).

24- Fotografering & Filming

Expanish kan ta fotografier och videofilmer av studenter för att använda i marknadsföringssyfte. Om studenter inte vill delta respekter Expanish detta om skolan fått ta del av den informationen i förväg.

Expanish bokningsvillkor gäller för alla studenter och agenter som representerar studenter.

Expanish Legal Information