Allmänna Villkor

EXPANISH

 • Expanish går med på att tillhandahålla spanska fördjupningskurser med erfarna och utbildade lärare för studenter och tillhandahålla ett antal relaterade tjänster såsom aktiviteter och volontärprogram. Expanish ansvarar inte för skador till följd av eller ersättning relaterad till felaktig eller undanhållen information som erhållits från studenten vid bokningstillfället.

Allmänna Villkor

 • Dessa villkor gäller från det ögonblick studenten har skickat in och fyllt i Expanish-bokningsformuläret.

Visum

 • Expanish kan inte hållas ansvarigt för beslut som tas av ambassader eller immigrationspoliser angående inresevisum eller visumförlängning. Visumrådgivning kan endast ges av lämplig ambassad eller konsulat.

 • Studenter måste behålla en giltig visumstatus och deras kurs kommer att avslutas utan ett giltigt turist- eller studentvisum. Det är den sökandes ansvar att se till att de mest uppdaterade reglerna/processerna följs.

 • Expanish kan inte hållas ansvarigt för eventuella ändringar av visumreglerna som inträffar efter att bokningen har bekräftats i enlighet med de då gällande reglerna.

 • En kuriravgift för visumdokument debiteras varje gång dokument ska skickas med kurir (se skolans prislistor).

 • För att utfärda kursbekräftelsedokument för studentvisum till Spanien kräver Expanish full betalning av en kurs.

Försäkring

 • Studenter måste ha adekvat rese-/sjukförsäkring. Expanish erbjuder en valfri försäkring som kan köpas.

Klassinformation

 • Lektionerna hålls måndag till fredag och är schemalagda på morgonen och/eller eftermiddagen.

 • Expanish förbehåller sig rätten att använda klassrum i alternativa lokaler av samma standard.

 • Långtidsrabatter gäller när veckorna bokas och betalas tillsammans.

 • Expanish kan ändra kursstruktur och scheman efter eget gottfinnande utan förvarning. Studenten har rätt till återbetalning av studieavgifter för de kurser som Expanish inte kan tillhandahålla.

Praktikinformation

 • Praktikplatser är obetalda och idealiskt relaterade till praktikantens studieområde.

 • Praktikplaceringsavgiften täcker kostnaden för att erbjuda upp till 2 erbjudna praktikplatser. Om det mot förmodan skulle behövas fler sajter kommer Expanish att ta ut en extra avgift.

 • Alla deltagare i praktikprogrammet måste ha en personlig ansvarsförsäkring under hela sitt arbete.

Bostadsinformation

 • För registrering mottagen mindre än 2 veckor före startdatumet kan Expanish inte garantera efterfrågade boendealternativ.

 • Expanish förbehåller sig rätten att ta ut en bostadsdeposition vid incheckningen och studenterna kommer att informeras om detta.

 • Den officiella incheckningsdagen är söndagen före kursens startdatum och den officiella utcheckningsdagen är lördagen efter kursens slutdatum. Studenter kan lägga till upp till 4 extra nätter vid behov.

 • Alla studenter som är inhysta i icke-Expanish boende bör följa alla regler och policyer som tillhandahålls av leverantören, vilket kan inkludera insättningar, säkerhetsåtgärder, användning av faciliteter, gästpolicyer, etc.

 • Studenter är ansvariga för eventuella skador på bostadens egendom eller skada eller förlust av personliga tillhörigheter hos värdar/ägare som uppstår som en direkt följd av studentens handlingar. Om något inträffar måste eleven byta ut eller reparera de berörda föremålen eller träffa en ekonomisk överenskommelse med värden/ägaren.

 • Studenter i bostad kommer att få nycklar, och i händelse av förlust eller stöld är de ansvariga för att ersätta dem och täcka andra relaterade kostnader.

 • Där det är möjligt kommer särskilda kostbehov att tillgodoses. Tillgänglighet och eventuella tillämpliga avgifter kommer att bekräftas på begäran.

 • Studenter under 18 år vid starten av deras program kan endast boka ett boendealternativ för hemvistelse.

Ändringar av registrering

 • Expanish förbehåller sig rätten att ta ut en administrationsavgift på 50€ för kursen, 590€ för och praktikplats och 100€ för boendet varje gång programmet ändras eller skjuts upp efter att Expanish har bekräftat den första anmälan. Eventuella ändringar ska göras skriftligen två veckor innan begärd ändring eller uppskjutning. Detta inkluderar även önskemål om ändringar medan eleven är på skolan.

 • Varje uppskjutning inom två veckor från startdatumet kommer att betraktas som en avbokning av det ursprungliga programmet.

 • I de fall studenten önskar byta bostadsuppdrag förbehåller sig Expanish rätten att ta ut en administrationsavgift på 100€ och utföra bytet efter tillgänglighet. Prisskillnaden mellan två alternativ kan inte återbetalas.

 • Ändringar mellan olika tjänster (kurser, boende, praktikplatser och andra tjänster), som att ersätta en tjänst med en annan, är inte tillåtna och kommer att betraktas som en avbokning.

Kursavbokningar

 • För avbokningar som tas emot 14 dagar eller mer före programmets startdatum, kommer Expanish att återbetala alla mottagna avgifter, exklusive ej återbetalningsbara avgifter (registreringsavgift, kuriravgifter).

 • För avbokningar som tas emot mindre än 14 dagar före programmets startdatum kommer studenten att debiteras en avbokningsavgift motsvarande en veckas undervisning och eventuella ej återbetalningsbara avgifter (registreringsavgift, budavgift).

 • För eventuell avbokning som tas emot på eller efter kursstartdatumet återbetalas inte kursen.

Kursavbokningar med studentvisum

 • För att avbryta eller avsluta studier på skolan måste studenten returnera det ursprungliga studiebeviset, skicka ett undertecknat dokument som bekräftar avsikten att avbryta programmet, en kopia av sitt pass och den officiella vägran av visum (för avbokning) med officiellt nekande av viseringsdokument).

 • Återbetalning med officiellt nekande av studentvisumdokument eller officiellt dokument om avbokning av avsikter att studera utomlands: Om avbokningen görs mer än 15 dagar före programmets startdatum, kommer skolan att returnera hela kursens värde minus 250 € av en avbokning avgift. Om avbokningen görs 15 dagar eller mindre före programmets startdatum, kommer skolan att återbetala hela kursens värde minus 25 % av det totala beloppet som betalats som avbokningsavgift. Varje avbokning som görs på eller efter programmets startdatum, oavsett om studenten har anlänt till Spanien eller inte, återbetalas inte programavgifterna.

 • Det finns ingen återbetalning av programavgifter utan officiellt nekande av studentvisumdokument eller officiellt dokument om att avbryta avsikter att studera utomlands.

 • Budavgiften är alltid ej återbetalningsbar.

Avbokningar av hemvistelse och delad lägenhet

 • För avbokningar som tas emot 14 dagar eller mer före programmets startdatum kommer Expanish att återbetala alla mottagna avgifter.

 • Vid avbokning som sker mindre än 14 dagar före programmets startdatum debiteras studenten en avbokningsavgift motsvarande en veckas boende.

 • För avbokningar som tas emot på eller efter incheckningsdatumet sker ingen återbetalning.

 • Om ett program har startat och en student har reserverat 8 veckor eller mer av ett hemvistelse eller delad lägenhet med värd, kan de meddela Expanish skriftligen 4 veckor före uppsägningsdatumet för att få en återbetalning av de återstående veckorna, annars, en 4 -veckors avbokningsavgift tillkommer.

Uppsägningar av studentlägenheter

 • För avbokningar som tas emot 14 dagar eller mer före programmets startdatum kommer Expanish att återbetala hela avgiften minus en avbokningsavgift på 1 veckas boende.

 • För avbokningar som tas emot 13 dagar eller mindre till startdatumet finns ingen återbetalning för studentlägenheter.

Icke-expansiskt boende

 • Expanish arbetar med fristående studentbostäder, vandrarhem, hotell och privata lägenhetsföretag, alla med sina egna avbokningsregler. Expanish kommer att informera studenten om bokningsvillkor när bokningen bekräftas.

Avbokningar av praktikplatser

 • För eventuell avbokning av praktikplatser återbetalas inte praktikavgifterna.

Avbokningar av försäkringar

 • Vid avbokningar innan en policy har utfärdats kommer Expanish att återbetala hela beloppet.

 • Det finns ingen återbetalning på försäkringen när en försäkring har släppts ut.

 • Försäkringar skickas som standard 2 veckor före startdatumet. De kan sändas ut tidigare på begäran om de behövs för en visumansökan eller andra skäl.

Betalningar

 • Slutbetalningar måste vara i sin helhet 14 dagar före programmets startdatum.

 • Betalningsinstruktioner följer med fakturan.

 • Betalaren ansvarar för alla bank- och transaktionsavgifter.

Återbetalningar

 • Eventuella återbetalningar kommer att betalas till den ursprungliga betalaren.

 • Den finansiella kostnaden på 5 % av återbetalningen kommer automatiskt att tas av det återbetalade beloppet för alla återbetalningar.

 • I händelse av att en återbetalning förfaller, kommer proportionella återbetalningar att beräknas på veckobasis.

Allmänna helgdagar

 • Expanish kommer att stänga för helgdagar och lektionstiden kommer inte att täckas till fullo så eleverna bör ta hänsyn till helgdagar när de bokar sitt program.

 • För veckor med en helgdag utgör gruppkurser  2 timmar av missade lektioner.

 • För veckor med två helgdagar utgör gruppkurser 6 timmar uteblivna lektioner och gruppkursen på 30 lektioner får även 2 extra privatlektioner som kompensation.

 • Enskilda lektioner under lov kommer att schemaläggas.

Kursuppehåll och destinationsändringar

 • Studenter kan begära ett 1-veckors uppehåll var 6:e vecka naturligtvis. Elever kan också byta skola utan kostnad (exklusive bostäder eller platsspecifika tjänster). Två veckors varsel krävs för varje paus vid byte av destination.

Spanska nivå

 • Om en student inte har den lägsta nivån i spanska som krävs för att följa en specifik kurs, som fastställts av Expanish-placeringstestet, förbehåller sig Expanish rätten att flytta studenten till en kurs som är lämplig för deras nivå.

Material

 • Barcelona/Madrid/Malaga: Studenter måste betala 25€  vid ankomsten för sin lärobok och ytterligare 25€avgifter för varje efterföljande bok när de går genom nivåer/texter.

 • Buenos Aires: Expanish utvecklade sina egna läroböcker som ingår i kursens kostnad.

Minskning av lektioner

 • Expanish kräver minst 3 elever för att bilda en grupp. I de sällsynta fall en klass inte har ett minimum, kommer antalet lektioner att minska med 50 %. Om en grupp på Expanish Barcelona 30+ inte kan bildas, kommer studenten att gå in i en öppen grupp på vår vanliga plats i Barcelona.

Överföringar

 • Flyginformation måste lämnas 7 dagar före ankomst för att Expanish ska kunna tillhandahålla flygplatstransfer. Inga återbetalningar kommer att beviljas vid överföringar om flyginformation inte skickas till Expanish i tid.

 • Flyginformation inkluderar ankomstflygplats, ankomsttid, flightnummer, flygbolag och ursprungsplats.

 • Flygplatstransferavgifterna inkluderar en maximal väntetid på en timme från flygets ankomst. Vid förseningar debiteras eleverna en extra avgift vid ankomst till skolan.

 • Studenter under 18 år i början av deras program måste boka in och ut flygplatstransfer.

Övervakning

 • Varken Expanish eller dess boende tillhandahåller handledning för någon student som deltar i ett vuxenprogram (16+ år). Studenter som är yngre än 18 år måste fylla i ett föräldraansvar och ett befrielseformulär före ankomst.

Force majeure

 • Expanish kommer inte att hållas ansvarigt för underlåtenhet att uppfylla skyldigheter (och ska därför inte behöva betala kompensation) om felet åtföljs av någon orsak utanför Expanishs rimliga kontroll; Expanish ska inte heller ansvara för några kostnader som uppstår av eller på uppdrag av studenten till följd av ett sådant fall. Sådana orsaker ska inkludera men är inte begränsade till brand, översvämning, krig, upplopp, embargo, organiserat arbetsstopp, ovanligt ogynnsamma väderförhållanden, civila eller militära myndigheters handlingar, terrorism, gudshandlingar, pandemier, etc.

Ansvar

 • Expanish kommer inte att hållas ansvarigt för förlust, skada eller skada på personer eller egendom. Expanish kommer inte att hållas ansvarigt i händelse av att någon tjänst som avtalats om att tillhandahållas av Expanish blir omöjlig att tillhandahålla av någon anledning eller någon orsak utanför Expanishs kontroll.

Uppförandekod & Utvisning

 • Studenter förväntas delta i minst 80 % av klasserna för att kunna fortsätta varje vecka. De bör informera skolan vid frånvaro och uteblivna klasser anses vara förlorade. Studenter bör agera på ett respektfullt sätt gentemot medstudenter, lärare, personal och tredjepartsleverantörer såsom boendevärdar och/eller aktivitetsguider. Expanish förbehåller sig rätten att utesluta studenter från programmet/boendet efter eget gottfinnande om de ser studenter som bryter mot dess grundläggande uppförandekod (medföljer i välkomstpaketet den första dagen av lektionerna) och ingen återbetalning kommer att ges. Studenter måste betala hela kostnaden för eventuella skador på egendom och förväntas följa lagarna och anpassa sig till sederna i sitt värdland och värdfamilj (om tillämpligt).

Fotografering & filmning

 • Expanish kan ta reklambilder och videofilmer av elever. Om studenter inte vill delta kommer Expanish att respektera deras önskemål om Expanish har meddelats.

Agenter

 • Expansions villkor gäller för alla studenter och ombud som representerar studenter.

BUENOS AIRES JURIDISK INFORMATION

Centros de Español SA – CUIT 30-71128572-1

Av. Federico Lacroze 2315, C1426CPI, Capital Federal, Argentina

+54 11 5984 5877

hola@expanish.com

SPANIEN JURIDISK INFORMATION

Programas Educativos ARVA SL – B66994534

Carrer de Pau Claris 186, 2nd floor, 08037, Barcelona, Spain

+34 93 215 55 66

hola@expanish.com

Börja ditt spanska äventyr idag

Ta första steget - boka en kurs nu eller kontakta oss så hjälper vi dig att planera en oförglömlig utlandsstudieupplevelse.

Buenos Aires Caminito Group Activity.jpg